آرایشگاه هنرمندان

آرایشگاه هنرمندان

مشتری پادشاه ماست : چه دوستان هنرمند چه دیگر دوستان 

 فرست کلاس یک مرکز زیبایی مردانه است و با هدف ایجاد تغییرات اساسی در کیفیت خدمات زیبایی آقایان برنامه ریزی شده است.هزاران ساعت کار و تلاش کارشناسان این مرکز موجب گردیده تا لوکس ترین خدمات مردانه را با داشتن کیفیت های بین اللملی  و با شرایط بسیار مناسب تقدیم تان کنیم .                              به امید دیدار شما در سالن های فرست کلاس         

مدیریت: -88202418-09194709500 تماس با آرایشگاه مردانه و آرایشگاه داماد فرست کلاس